1 van 1

GESCHIEDENIS 

 

In 1958 gaf de Gemeente Haarlem opdracht voor een nieuw schoolgebouw. De aangewezen architect was Jan van der Laan die, samen met zijn broer benedictijn Hans van der Laan, de grondlegger was van een nieuwe stroming in de naoorlogse architectuur; de Bossche school.

Rooms-katholieke industrie en huishoudschool Mons Aurea

Mons Aurea

In 1960 was de bouw voltooid en betrok de rooms-katholieke industrie- en huishoudschool, Mons Aurea (gouden berg), het gebouw. Jongens en meisjes kregen gescheiden les. Later werd het gebouw in gebruik genomen door het Nova College.

 

mons aurea

Het ornament boven de entree

 

Eerste steen Mons Aurea, Garenkokerskade 81

De eerste steen in de hal van het gebouw


Bossche School
Het schoolgebouw is een van de beste voorbeelden van de Bossche School. Deze stroming in de architectuur kenmerkt zich door rechte lijnen, platte daken en blokvormen. Belangrijke karakteristiek van het ontwerp is ook een terugkerende verhoudingsmaat die gelijk is aan het zogenaamde plastische getal. Het plastische getal heeft de verhouding 1:1,3 en is daarmee kleiner dan de bekendere verhoudingsmaat de Gulden snede (1:1,6).

voorbeelden van de Bossche School in Nederland

 Voorbeelden uit de stijl van de Bossche School